Σε επέκταση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης προχώρησε η Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας, προκειμένου να λυθούν προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι κοινότητες Δρυμού, Λιβαδίου και Μεγ. Ελευθεροχωρίου.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ κ. Ιππ. Τζουμακλής ζήτησε από την υπηρεσία να προχωρήσει σε αυτοψία και αντικατάστασή ή συντήρηση των δικτύων, όπου επιβάλλεται, βάσει των υποδείξεων των προέδρων των Κοινοτήτων.

Αφού διαπιστώθηκαν παλαιότητα και διαρροές σε δίκτυα από τα οποία εξυπηρετούνταν η ύδρευση των κοινοτήτων, η επιχείρηση προχώρησε στις εργασίες αντικατάστασης αξίας 45.172,00 ευρώ.

Συγκεκριμένα στην Κοινότητα Δρυμού έγιναν εργασίες αποκατάστασης αγωγού ύδρευσης από το αντλιοστάσιο έως και τη δεξαμενή του οικισμού.

Πραγματοποιήθηκε εκσκαφή και επανεπίχωση χάνδακα βάθους 1.20 μέτρα και πλάτος 0.60 μέτρα με τοποθέτηση πολυαιθυλένιου PE 100 περί 580 μέτρων, ώστε ο νέος αγωγός να συνδεθεί καταλλήλως στο βανοστάσιο της ενδιάμεσης άντλησης και στη δεξαμενή ύδρευσης.

Το κόστος των εργασιών ανήλθε σε 8.010,00€.

Στην Κοινότητα Λιβαδίου πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση μεταλλικού  αγωγού λόγω κατολίσθησης και μη δυνατότητας επισκευής του.

Οι εργασίες αφορούσαν εκσκαφή και επανεπίχωση χάνδακα βάθους 1.10 μέτρα και πλάτος 0.60 μέτρα με τοποθέτηση πολυαιθυλένιου PE 100 περί 900 μέτρων με κόστος εργασιών 12.982,00 €.

Τέλος στην Κοινότητα Μεγ. Ελευθεροχωρίου πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού, καθώς παρατηρήθηκε ότι υπήρχαν συνεχείς βλάβες και διαρροή στον αγωγό με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται παρατεταμένες διακοπές υδροδότησης στην κοινότητα.

Πραγματοποιήθηκε εκσκαφή και επανεπίχωση χάνδακα βάθους 1.00 μέτρο και πλάτος 0.60 μέτρα με τοποθέτηση πολυαιθυλένιου PE 100 - 1220 μέτρων, για τη μεταφορά νερού στη δεξαμενή ύδρευσης της κοινότητας από την δεξαμενή της ενδιάμεσης άντλησης, με κόστους εργασιών 24.180,00 €.