Την Τρίτη 10 Μαρτίου, στις 6.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε/ Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας Λάρισας επί της οδού Καψούρη 44, η Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Τριτέκνων νομού Λάρισας.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1.    Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019.

2.    Οικονομικός Απολογισμός για το διαχειριστικό έτος 2019 και παρουσίαση της έκθεσης της  Ελεγκτικής Επιτροπής.

3.    Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων – οικονομικού απολογισμού 2019 Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη των πράξεών τους.

4.    Κατάθεση Προτάσεων και έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2020.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν τα «οικονομικώς ενήμερα» για το έτος 2020 μέλη του Συλλόγου, έχοντας μαζί τους την κάρτα μέλους ή την ταυτότητά τους.

Κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης θα μπορούν να γίνονται ανανεώσεις αλλά δεν θα γίνονται εγγραφές νέων μελών.