Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Νομού Λάρισας στη σημερινή του συνεδρίασή δε συγκροτήθηκε σε σώμα, λόγω απουσίας μέλους του.

Επόμενη προσπάθεια συγκρότησης την Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15:00.