Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας σύμφωνα με την 18η/31-5-2019 Πράξη του και μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δηλώσεων βελτίωσης /οριστικής τοποθέτησης  μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-datacenter, ανακοινώνει:

1.    Τους πίνακες βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων εντός της περιοχής μετάθεσης Λάρισας εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ70ΣΜΕΑΕ.
2.    Τους πίνακες με τα εναπομείναντα οργανικά κενά κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70.
3.    Τους πίνακες των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ & ΠΕ05 που δεν ικανοποιήθηκαν οι αιτήσεις τους και παρέμειναν στις οργανικές τους θέσεις.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/1996 άρθρο 15 παρ. 15, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 100/1997, για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην απόφαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου έως και την Παρασκευή  7 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00μμ, σχετική αίτηση που να αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένου λάθους ή παράλειψης.

 Η εκπαιδευτικός:
•    Τσεκέ Χριστίνα (ΑΜ 591914), κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, οργανικά υπεράριθμη από το Ν/Γ Κρήνης που δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθεί

καθώς και οι νεομετατιθέμενοι:
•    Γκόντα Βασιλική (ΑΜ 596089), κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων – Ειδική Κατηγορία
•    Γαλάνης Στυλιανός (ΑΜ 597920), κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων
•    Καμάκα Ευθυμία (ΑΜ 607800), κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων
•    Καραλάζου Σταυρούλα (ΑΜ 621091), κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων
•    Μινήσιου Θεοδώρα (ΑΜ 702450), κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων
•    Ντουμάνης Ευάγγελος (ΑΜ 594392), κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων
•    Τζήκος Ιωάννης (ΑΜ 620997), κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων

που παρέμειναν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας καλούνται, εάν το επιθυμούν, να υποβάλλουν εκ νέου δήλωση τοποθέτησης για τα εναπομείναντα οργανικά κενά. Η δήλωση μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως, είτε με Fax στο 2410530150 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (pyspelar@gmail.com), από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου έως και την Παρασκευή  7 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00μμ. αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Λάρισας και επιβεβαίωση λήψης της δήλωσης.

Τέλος όσοι εκπ/κοί ενδιαφέρονται για αμοιβαία μετάθεση εντός της περιοχής μετάθεσης Λάρισας, πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις τους στη Δ/νση Π.Ε. Λάρισας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/1996 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 100/1997, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019 και  ώρα 12:00μμ.

Δείτε ΕΔΩ τις βελτιώσεις θέσεων / οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών.

Δείτε ΕΔΩ τις βελτιώσεις θέσεων / οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων.

Δείτε ΕΔΩ τις βελτιώσεις θέσεων / οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων ΣΜΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τις αιτήσεις μετάθεση εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής για βελτίωση θέσης που δεν ικανοποιήθηκαν.

Δείτε ΕΔΩ τις αιτήσεις μετάθεση εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για βελτίωση θέσης που δεν ικανοποιήθηκαν.

Δείτε ΕΔΩ τις αιτήσεις μετάθεση εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για βελτίωση θέσης που δεν ικανοποιήθηκαν.

Δείτε ΕΔΩ τις αιτήσεις μετάθεση εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων ΣΜΕΑΕ για βελτίωση θέσης που δεν ικανοποιήθηκαν.

Δείτε ΕΔΩ τα εναπομείναντα οργανικά κενά για εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών.

Δείτε ΕΔΩ τα εναπομείναντα οργανικά κενά για εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων.

Κατεβάστε ΕΔΩ τη συμπληρωματική δήλωση οριστικής τοποθέτησης (β' φάση).