Ο Δήμαρχος Τυρνάβου κ. Παναγιώτης Σαρχώσης συγχαίρει τους υπαλλήλους των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου, που υπερέβαλαν εαυτούς, προκειμένου να διεκπεραιωθεί η διαδικασία σε σχέση με την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του δήμου ύψους 509.099,09 ευρώ μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.
Με τον τρόπο αυτό έγινε δυνατό άμεσα να πληρωθούν οφειλές σε προμηθευτές του Δήμου Τυρνάβου και να πέσει "ζεστό" χρήμα στην τοπική αγορά, πράγμα θετικό στη σημερινή συγκυρία.