Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 έγιναν στο αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας  οι εκλογές της Ένωσης Ιατρών Νοσηλευτηρίων Κέντρων Υγείας Λάρισας (Ε.Ι.Ν.Κ.Υ.Λ) για την ανάδειξη: Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Εκπροσώπησης για την Τριτοβάθμια Οργάνωση του Σωματείου (ΟΕΝΓΕ).
Στο Μητρώο του Σωματείου είναι συνολικά εγγεγραμμένα 277 μέλη.
Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας:
Για την εκλογή μελών Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής, βρέθηκαν 189 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 176 έγκυρα, 3 λευκά και 10 άκυρα και έλαβαν οι υποψήφιοι συνδυασμοί:
    ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ ΛΑΡΙΣΑΣ 79
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΔΗ.ΠΑ.Κ)- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 97
Για την εκλογή μελών εκπροσώπησης στην Τριτοβάθμια Οργάνωση (ΟΕΝΓΕ), βρέθηκαν 190 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 179 έγκυρα, 3 λευκά και 8 άκυρα. Οι υποψήφιοι συνδυασμοί έλαβαν:
    ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ ΛΑΡΙΣΑΣ 72
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΔΗ.ΠΑ.Κ)- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 107
Βάση των αποτελεσμάτων εκλέγονται:
Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
Τακτικοί:
1     Γκαμπράνης Γιάννης 72
2     Νταφούλης Νίκος 57
3     Μαυροπούλου Ελένη 40
3     Αθανασιάδης Αθανάσιος 36
5     Καραγεώργος Λάμπρος 63
6     Ανατολίτου Κατερίνα 43
7     Μπαμπαλής Δημήτριος 42
Β. Για την Ελεγκτική Επιτροπή
Τακτικοί:
1     Ντουφεξής Δημήτριος 53
2     Σπανός Αντώνιος 38
3     Καρακούσης Κων/νος 60
Γ. Για την Εκπροσώπηση για τριτοβάθμια Οργάνωση (ΟΕΝΓΕ)
Τακτικοί:
1     Γκαμπράνης Γιάννης 72
2     Νταφούλης Νίκος 61
3     Αθανασιάδης Αθανάσιος 38
4     Καραγεώργος Λάμπρος 57
5     Ανατολίτου Αικατερίνη 38