Αύξηση 3,2% σημείωσε ο αριθμός των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017, σε σχέση με το 2015/2016, και ανήλθε σε 409.413 άτομα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας οι προπτυχιακοί φοιτητές ανήλθαν σε 13.074 (την περίοδο 2016/2017)  έναντι 12.360 (ένα χρόνο πριν).
Ο αριθμός του εκπαιδευτικού προσωπικού ανήλθε σε 730, έναντι 713, ενώ από τους προπτυχιακούς φοιτητές έλαβαν πτυχίο 1.343 έναντι 1.321.
Στο ΤΕΙ Θεσσαλίας ο αριθμός των φοιτητών ανήλθε σε 18.841, έναντι 18.037, ενώ έλαβαν πτυχίο 1.480 έναντι 1.831 την προηγούμενη χρονιά (μείωση 19,2%).
Οι διδάσκοντες ήταν 310 έναντι 265 την προηγούμενη χρονιά.

Τ.Π.