Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας πραγματοποιεί την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου, στις 7.30 μ. μ. ημερίδα στο Επιμελητήριο Λάρισας με θέμα «Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας αρωγός στην προσπάθεια ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας».
Η θεματολογία της ημερίδας είναι:
1.Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας: Όραμα - Αποστολή - Εξέλιξη
2.Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Μέσα που προσφέρονται από την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
3.Συζήτηση-Συναντήση b to b.