Χρηματοδότηση συνολικού ποσού 35,4 εκατομμυρίων ευρώ δόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω διαφόρων προγραμμάτων στους δήμους της Λάρισας, για τη δημιουργία υποδομών, την τετραετία 2015-2018.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας τα 27,7 από τα 35,4 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν μέσα από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» για υποδομές ύδρευσης και διαχείρισης αστικών λυμάτων και μέσα από το πρόγραμμα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.