Ο Όμιλος Φίλων της Μυκητοχλωρίδας και Προστασίας του Δάσους Ν. Λάρισας ενημερώνει ότι ενόψει της φθινοπωρινής καρποφορίας παραδίδονται μαθήματα για την Μυκητοχλωρίδα.
1.     Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά
2.     Αλλαγή χρωμάτων με ειδικά χημικά αντιδραστήρια
3.     Μικροσκοπική εξέταση για την επιστημονική πιστοποίηση των ειδών.
Τα μαθήματα απευθύνονται σε όλους και κυρίως σε Βιολόγους, Βιοχημικούς, Δασολόγους, Χημικούς, Γεωπόνους, Φυσικούς, Φυτικής Παραγωγής, κ.ά φοιτητές και πτυχιούχους.
Τηλέφωνα:  2410-252079, 6986-535273