Εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», το οποίο περιλαμβάνει χρηματοδότηση δήμων ύψους 37,9 εκατ. ευρώ για το έτος 2018.
Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση μέτρων και δράσεων για την προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
Επιπλέον μέσω αυτού του προγράμματος χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις για τη αναβάθμιση και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των πόλεων για την ταυτόχρονη επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για την αστική αναζωογόνηση και την αστική βιώσιμη κινητικότητα, στις οποίες θα συμμετάσχουν Δήμοι από όλη την Ελλάδα.
Για τον Δήμο Λαρισαίων εγκρίθηκε η «Ανάπλαση Δικτύου Κοινόχρηστων Χώρων – Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς», προϋπολογισμού 687.733 ευρώ και για τον Δήμο Φαρσάλων οι «Αστικές αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων ΙΙ», προϋπολογισμού 255.635 ευρώ.

(*) φωτογραφία αρχείου