Ο  Όμιλος Φίλων της Αμπέλου και του Οίνου Ν. Λάρισας «Ο Διόνυσος» παραδίδει μαθήματα Οινοποίησης.

Α) Διδάσκονται :                         
1. Οινοποιήσιμες ποικιλίες ( ελληνικές και κοσμοπολίτικες)
2. Γενικά περί αμπέλου και οίνου: Τρύγος 
3. Ερυθρά οινοποίηση
4. Λευκή οινοποίηση 
5. Αλκοολική ζύμωση
6. Διαύγαση-Σταθεροποίηση
7. Ωρίμανση -Εμφιάλωση
8. Γευσιγνωσία
9. Εργαστηριακές αναλύσεις
Β)Τα μαθήματα διδάσκονται σε τρία επίπεδα :
1) Για αρχάριους
2) Για επαγγελματίες
3) Για πτυχιούχους χημικούς, γεωπόνους, βιολόγους,βιοχημικούς,φυτικής παραγωγής κ.λ.π. 
Οι απόφοιτοί μας έχουν αποκατασταθεί επαγγελματικά.