Ποσό ύψους 115,48 εκ. ευρώ αποδίδει στους Δήμους όλης της χώρας το υπουργείο Εσωτερικών, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, για τα προνοιακά επιδόματα Μαΐου και Ιουνίου 2018.
Στο Δήμο Λαρισαίων το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 2.497.793,68 ευρώ.
Με την κατανομή του ποσού ξεκινάει ουσιαστικά η διαδικασία καταβολής των επιδομάτων στους δικαιούχους από τους δήμους τις επόμενες ημέρες.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο κάθε Δήμος αποφασίζει αυτόνομα την ακριβή ημερομηνία πληρωμής των επιδομάτων.