Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στη διάβαση της Γυρτώνης από τις 30 Μαΐου μέχρι και το Σάββατο 16 Ιουνίου.

Όπως αναφέρει η αστυνομική διεύθυνση Λάρισας:

Από την Υπηρεσία μας, εκδόθηκε η υπ' αριθ. 109/2018 Απόφαση Προσωρινών Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην άνω διάβαση του Βόρειου Α/Κ Λάρισας (Γυρτώνης), προκειμένου εκτελεστούν εργασίες για την επισκευή των αρμών διαστολής των γεφυρών 140R -140CR-140RB, για χρονικό διάστημα από Τετάρτη (30-05-2018)  έως και  Σάββατο (16-06-2018) ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα και σε εκτέλεση σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών/ Διεύθυνσης Δ-17.

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υλοποιηθούν σε έξι (6) φάσεις, δύο (2) φάσεις επαναλαμβανόμενες σε κάθε γέφυρα, ως κατωτέρω:

Α' Φάση. Εργασίες στην κατεύθυνση προς ΒΙ.ΠΕ Λάρισας (από δυτικά προς ανατολικά)

•    Αποκλεισμός τμήματος λωρίδων κυκλοφορίας στην εξωτερική πλευρά της κατεύθυνσης προς ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, με ταυτόχρονη μείωση  του πλάτους κυκλοφορίας και των δύο κατευθύνσεων στα 2,75 μέτρα.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα γίνουν σύμφωνα με το σχέδιο 2.1.1. (Στένωση Λωρίδας) του παραρτήματος Γ΄ των ΟΜΟΕ ΣΕΕΟ –ΦΕΚ 905/20-05-2011.

Β' Φάση. Εργασίες στην κατεύθυνση προς Γυρτώνη (από ανατολικά προς δυτικά).

•    Αποκλεισμός τμήματος λωρίδων κυκλοφορίας στην εξωτερική πλευρά της κατεύθυνσης προς Γυρτώνη, με ταυτόχρονη μείωση  του πλάτους κυκλοφορίας και των δύο κατευθύνσεων στα 2,75 μέτρα.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα γίνουν σύμφωνα με το σχέδιο 2.1.1. (Στένωση Λωρίδας) του παραρτήματος Γ΄ των ΟΜΟΕ ΣΕΕΟ –ΦΕΚ 905/20-05-2011.

Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη της  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.