Την αντίθεσή τους στην προτεινόμενη συγχώνευση των δύο Δ.Ο.Υ. του νομού Λάρισας με παράλληλη μείωση του προσωπικού εκφράζει η διοίκηση του Επιμελητηρίου Λάρισας σε συνάντηση που είχε με το Δ.Σ. του Συλλόγου Εφοριακών.
Όπως τονίζεται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο "η προτεινόμενη συγχώνευση των δύο Δ.Ο.Υ. του Νομού μας με παράλληλη μείωση του προσωπικού τους κατά 33 θέσεις εργασίας είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει όχι μόνο τη χαριστική βολή για τις υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης στο Ν. Λάρισας αλλά και μία τεράστια τροχοπέδη για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του Νομού.
Έναν Νομό που διαθέτει τον 5ο μεγαλύτερο πληθυσμό της Χώρας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και, κατά προέκταση, ιδιαίτερες ανάγκες. Έναν Νομό στον οποίο χτυπά  η καρδιά του πρωτογενούς τομέα παραγωγής  αλλά και στον οποίο, ταυτόχρονα, λειτουργεί μία ζωντανή και δραστήρια ΒΙ.ΠΕ.  και ένα ευρύ φάσμα εμπορικών επιχειρήσεων, που στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής ύφεσης συνεχίζουν να στηρίζουν το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, μέσα σε ένα ασφυκτικό και τρομερά αντίξοο για το «επιχειρείν» οικονομικό περιβάλλον.
Η προτεινόμενη συρρίκνωση των υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης στο Νομό μας είναι βέβαιο ότι θα προσθέσει ένα επιπλέον εμπόδιο στην καθημερινή πάλη επιβίωσης που δίνουν μέσα σε αυτό το ζοφερό πλαίσιο οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες του Νομού μας.
Προς επίρρωση των παραπάνω, σημειώνουμε, επιπλέον, ότι το τεράστιο κύμα συγχωνεύσεων του 2013-2014 που είχε ως αποτέλεσμα από τις επτά Δ.Ο.Υ. του Νομού μας να παραμείνουν σε λειτουργία μόνον οι δύο από αυτές, θεωρούμε ότι οδήγησε σε εξάντληση της οποιασδήποτε δυνατότητας περαιτέρω ορθολογικοποίησης και αποδοτικότερης αξιοποίησης των ανθρώπινων και υλικών πόρων των υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης που λειτουργούν σε αυτόν.

Σήμερα, πλέον, μετά και από το πρόσφατο, ατυχές, τραγικό συμβάν της ολοσχερούς καταστροφής του αρχειακού υλικού της Β΄Δ.Ο.Υ. Λάρισας, η λειτουργία των μόλις δύο υφιστάμενων  Δ.Ο.Υ. του Νομού μας – οι οποίες σημειωτέον επιβαρύνονται με όλες τις παθογένειες της σύγχρονης Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης (περιορισμένο σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, έλλειψη επαρκούς προσωπικού, λιγοστούς πόρους, ανεπαρκή υλικοτεχνική υποδομή κ.α.) - είναι απαραίτητη, όσο ποτέ άλλοτε,  προκειμένου να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο που τους έχει ανατεθεί, ήτοι την είσπραξη σχεδόν του 50% των εσόδων όλης της Περιφέρειας Θεσσαλίας - τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από την οικονομική δραστηριότητα του Νομού μας - και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του τοπικού συναλλασσόμενου κοινού.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, φρονούμε ότι η προωθούμενη συγχώνευση των δύο απαραίτητων Δ.Ο.Υ. του Νομού μας με περαιτέρω, μάλιστα, μείωση του στελεχιακού τους δυναμικού κατά 33 θέσεις εργασίας είναι μια εξέλιξη που πρέπει, οπωσδήποτε, να αποτραπεί, γιατί, διαφορετικά, με βεβαιότητα θα οδηγήσει όχι μόνον στην επιφόρτιση των λιγοστών υπαλλήλων που θα απομείνουν στη νέα ενοποιημένη Δ.Ο.Υ. με ένα δυσβάσταχτο όγκο εργασίας αλλά και:
α) στη δραματική υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το συναλλασσόμενο κοινό, το οποίο θα σπεύδει να εξυπηρετηθεί στις Δ.Ο.Υ. του Νομού υπομένοντας μια πολύωρη αναμονή και μία αναπόφευκτη ταλαιπωρία στις τεράστιες ουρές συναλλαγής που θα δημιουργηθούν, και
β)στην απευκταία  αποτυχία είσπραξης των δημοσίων εσόδων, με όλες τις ολέθριες συνέπειες που κάτι τέτοιο θα συνεπάγεται για το σύνολο όχι μόνο της τοπικής αλλά ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας".