Ενημερωτική συνάντηση για θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία πραγματοποιήθηκε  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου για τους υπαλλήλους των Τμημάτων Καθαριότητας και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Τυρνάβου με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος κου Χρήστου Τσιόπα και της Προϊσταμένης της Δ/νσης Περιβάλλοντος κας Θεοδώρας Γιουβρή.

Κατά την ενημέρωση αναλύθηκαν από τη γιατρό εργασίας του Δήμου κα Σκούφη Γεωργία οι εργασιακοί κίνδυνοι για την υγεία και τα προτεινόμενα μέτρα πρόληψης και συζητήθηκαν τρέχοντα θέματα, στο πλαίσιο της διαβούλευσης και της ενεργού συμμετοχής των εργαζομένων στις διαδικασίες Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, ενώ δόθηκε σε όλους τους εργαζόμενους και έντυπο υλικό με οδηγίες για την ασφαλή εργασία σε εξωτερικό περιβάλλον, σε ακραίες καιρικές συνθήκες, για την πρόληψη λοιμώξεων, μυοσκελετικών παθήσεων κ.α.