Το Τμήμα Καθαριότητας και  Ανακύκλωσης  του Δήμου Τυρνάβου ενημερώνει ότι σύμφωνα με την προκήρυξη της  ΠΟΕ-ΟΤΑ για
•  ΑΠΟΧΗ από κάθε εργασία για το Σάββατο 20/5 και την Κυριακή 21/5/2017
•  48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ για τη Δευτέρα 22/5 και Τρίτη 23/5/2017.
και λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης στις κινητοποιήσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ  δεν θα πραγματοποιηθεί η αποκομιδή απορριμμάτων από τις 20/5/2017 έως και 23/5/2017.
Παρακαλούμε για τη συνεργασία των δημοτών, να μην τοποθετούνται  απορρίμματα στους κάδους προκειμένου να διασφαλισθεί η καθαριότητα και η δημόσια υγεία.