Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά και ο καθιερωμένος αγιασμός στα σχολεία του Δήμου Τυρνάβου θα γίνει ως εξής:

ΑΓΙΑΣΜΟΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

*ΤΥΡΝΑΒΟΣ*

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  ΩΡΑ: 10.45 π.μ.
2ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΤΥΡΝΑΒΟΥ  ΩΡΑ: 11.30  π.μ.
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  ΩΡΑ: 11.00  π.μ.
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  ΩΡΑ: 11.30  π.μ.
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  ΩΡΑ: 11.30  π.μ.
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  ΩΡΑ: 10.45  π.μ.
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  ΩΡΑ: 11.30 π.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

1ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  ΩΡΑ: 10.45 π.μ.
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  ΩΡΑ: 10.45 π.μ.
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  ΩΡΑ: 11.30 π.μ.
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  ΩΡΑ: 11.00 π.μ.
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  ΩΡΑ: 11.00 π.μ.

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΩΡΑ: 11.30  π.μ.
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΩΡΑ: 10.30  π.μ.

ΛΥΚΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΩΡΑ: 11.15 π.μ.
ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  ΩΡΑ: 10.30 π.μ.

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΩΡΑ: 11.30 π.μ.
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΩΡΑ: 11.00 π.μ.
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΩΡΑ: 11.00 π.μ.
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΩΡΑ: 11.30 π.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

1ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΩΡΑ: 11.00 π.μ.
2ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΩΡΑ: 11.30 π.μ.
3ο   ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΩΡΑ: 11.00 π.μ.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ  ΩΡΑ: 11.30 π.μ.

ΛΥΚΕΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΩΡΑ: 11.30 π.μ.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑ: 11.00 π.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΡΑ: 11.00 π.μ.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑ: 11.15 π.μ.

ΔΑΜΑΣΙ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑ: 11.00 π.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΡΑ: 11.00 π.μ.

ΔΕΝΔΡΑ-ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΝΔΡΩΝ ΩΡΑ: 10.30 π.μ.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ ΩΡΑ: 11.30 π.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΩΝ ΩΡΑ: 10.30 π.μ.
ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ ΩΡΑ: 11.30 π.μ.

ΡΟΔΙΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ ΩΡΑ: 10.00 π.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΙΑΣ ΩΡΑ: 10.00 π.μ.