Στην πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός ατόµου για την υλοποίηση της πράξης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος προχωρά ο Δήμος Τυρνάβου. Ειδικότερα θα προσληφθεί στην Κοινωφελή Επιχείρηση του δήμου ένας Οικονομολόγος (ΠΕ) με τη χρονική διάρκεια της σύμβασης να ορίζεται μέχρι τις 31 Αυγούστου 2017, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Υπηρεσίας, Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Τυρνάβου- Κ.Ε.∆Η.Τ., ΣΤ. ΚΑΡΑΣΣΟΥ 1, ΤΥΡΝΑΒΟΣ, Τ.Κ. 40100, υπ’ όψιν κας Ελένης Χατζηζήση (τηλ. επικοινωνίας: 2492350314 – 2492350313 μέσα σε χρονικό διάστημα 10 ημερών.