Εργασίες ελαιοχρωματισμού, συντήρησης εξοπλισμού και καθαρισμού του περιβάλλοντος χώρου εκτελεί ο Δήμος Τυρνάβου στα γήπεδα τένις στην περιοχή Τούμπα Τυρνάβου.
Έτσι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο στάδιο της πόλης συνεχίζονται οι εργασίες στις υπόλοιπες αθλητικές υποδομές στην Τούμπα Τυρνάβου.