Ο Δήμος Τυρνάβου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όρια του, αποφάσισε να προχωρήσει στην σύναψη σύμβασης με το Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Anim.A.L. Η υπογραφή της σύμβασης αυτής έρχεται να επισφραγίσει την γόνιμη συνεργασία δήμου και φιλοζωικού σωματείου του τελευταίου έτους και έχει σκοπό την αντιμετώπιση του φαινόμενου των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, την προστασία και την φροντίδα για την ευζωία αυτών και την ενημέρωση με κάθε τρόπο των κατοίκων του Δήμου.
Ο Δήμος Τυρνάβου αποτελεί τον πρώτο δήμο του νομού Λάρισας που προχωρά στην υπογραφή μιας τέτοιας σύμβασης, αναγνωρίζοντας την ανάγκη στήριξης και στενής συνεργασίας του Δήμου και εθελοντών των Φιλοζωικών σωματείων στον αγώνα για την καλύτερη αντιμετώπιση, φροντίδα και τον σεβασμό απέναντι σε κάθε μορφή ζωής.
Αναλυτικά αντικείμενο της σύμβασης είναι η συνεργασία των δύο συμβαλλομένων για την περισυλλογή, την σήμανση, καταγραφή και στείρωση των ζώων, ο αποπαρασιτισμός αυτών, η προώθηση τους για υιοθεσία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή η επανένταξη όσων δεν υιοθετούνται. Θα υπάρξει δίκτυο υιοθεσιών στο διαδίκτυο για όσους ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν ένα αδέσποτο, αφού πρώτα ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις του υπεύθυνου ιδιοκτήτη, ώστε να μειωθεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης.
Επίσης βασικό στόχο της σύμβασης αποτελεί η ενημέρωση των πολιτών με κάθε τρόπο και ιδιαίτερα των ιδιοκτητών ζώων σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προκύπτουν από το Ν.4039/2014.  Είναι πλέον παγκόσμια αποδεκτό ότι τα αδέσποτα ζώα προέρχονται από τα δεσποζόμενα ή με άλλα λόγια, η ρίζα του υπερπληθυσμού των αδέσποτων ζώων είναι το έλλειμμα φιλοζωικής παιδείας. Θα γίνει προσπάθεια για ενημέρωση των δημοτών για την στείρωση και γενικά τις υποχρεώσεις του υπεύθυνου ιδιοκτήτη ζώου μέσω κάθε πρόσφορο τρόπο, πχ φυλλάδιο που θα επισυνάπτεται στον λογαριασμό ύδρευσης, μετάδοση ραδιοφωνικών  μηνυμάτων της Πανελλαδικής Φιλοζωικής & Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας από γνωστούς καλλιτέχνες  για θέματα όπως δηλητηρίαση, εγκατάλειψη, διοργάνωση ειδικών ημερίδων κλπ.  Η ενημέρωση των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα γίνει μέσω του εκπαιδευτικού πρόγραμματος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικης Ομοσπονδίας «Ανθρωποι και ζώα: Συγκάτοικοι στον ίδιο πλανήτη» που έχει δημιουργήσει η πρόεδρος του Φιλοζωικού Σωματείου Λάρισας Anim.A.L Δρ. Μαρία Κοντού και έχει λάβει πανελλαδική άδεια από το Υπουργείο Παιδείας
Η χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε τρία ( 3 ) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής της. Μετά το πέρας της τριετίας αξιολογείται και συζητιέται η ανανέωση της. Η σύμβαση μπορεί να διακοπεί από αμφότερα τα μέλη μετά από έγγραφη αιτιολόγηση.