Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου, στις 5.30 μ.μ.,  στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ακολουθήσει ειδική συνεδρίαση με θέμα την ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018.