Στο παλιό Δημαρχείο του Αμπελώνα αποφασίσθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να συζητηθεί το θέμα της παραχώρησης χώρου στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ για να εγκατασταθεί ο αποσυμπιεστής και ο λοιπός εξοπλισμός διανομής Φυσικού Αερίου στον Αμπελώνα.
Την εισήγηση έκανε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ψύρρας Αναστάσιος, αφού έλαβε υπόψη του τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στον οποίο προβλέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να γίνονται συνεδριάσεις εκτός της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου. Αποφασίστηκε η συνεδρίαση να είναι μονοθεματικού χαρακτήρα (δηλ. να συζητηθεί μόνο αυτό το θέμα).
Ο χρόνος της συνεδρίασης θα οριστεί αφού γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τις τεχνικές υπηρεσίες της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και του Δήμου Τυρνάβου.