Ο Δήμος Τυρνάβου και ο Όμιλος Φίλων της Θεσσαλικής Ιστορίας διοργανώνουν Διημερίδα με θέμα: «Ψηφίδες Ιστορίας της ευρύτερης περιοχής Τυρνάβου».
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στον Τύρναβο, το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Νοεμβρίου του 2017.
Θεματικές ενότητες και στόχοι της ημερίδας:
Η έρευνα, μελέτη και καταγραφή ιστορικών, κοινωνικών, πολιτισμικών κ.λπ. θεμάτων που σχετίζονται με την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τυρνάβου.
Η συμβολή στη γνωστοποίηση του παρελθόντος του τόπου.
Η ανάδειξη της σημασίας της τοπικής ιστορίας.
Καλούνται όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν με σχετικές εργασίες, να τις αποστείλουν μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2017 στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου istoria.tyrnavou@gmail.com
Οι εργασίες θα πρέπει να είναι σε μορφή περίληψης και να περιέχουν:
Τίτλος ανακοίνωσης:
Στοιχεία εισηγητή:
Ονοματεπώνυμο:
Τίτλος - ιδιότητα:
Διεύθυνση: Πόλη:
Τηλέφωνο: e-mail:
Ημερομηνία:
Έκταση: 80 - 150 λέξεις
Οι εργασίες θα κριθούν από την Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης η οποία θα ανακοινωθεί προσεχώς.