Εξέλιξη σημειώθηκε στο θέμα της εγκατάστασης δεξαμενών φυσικού αερίου, στην πόλη του Τυρνάβου. Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοίνωσε ότι κερδήθηκε η προσφυγή την οποία υπέβαλε στην επιτροπή του άρθρου 152 κατά της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας και η εγκατάσταση πλέον του φυσικού αερίου στο Δήμο Τυρνάβου είναι θέμα ημερών.
Ελευθερία