Πρόγραμμα στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ξεκινά από τις 3 ως τις 8 Νοεμβρίου στο Δήμο Τυρνάβου.
Καλούνται οι πολίτες να δηλώσουν αδέσποτα ζώα που γνωρίζουν στις γειτονιές τους, προκειμένου να στειρωθούν και να καταγραφούν, αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους, το μέρος που ζει το αδέσποτο ζώο, τη δυνατότητα περισυλλογής και την διαθεσιμότητά τους για βοήθεια και συνεργασία με το Δήμο.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6946733121, 6945719693 και 24923 50100
Επισημαίνεται πως δεν γίνονται δεκτά δεσποζόμενα παρά μόνο αδέσποτα ζώα.