Ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε επιχορηγήσεις ύψους 18.062.564 ευρώ σε Περιφέρειες και Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.
Μεταξύ αυτών η περιφέρεια Θεσσαλίας ενισχύεται με ποσό 900.000 ευρώ και ο Δήμος Τυρνάβου με 281.844 ευρώ.