Ο Δήμος Τυρνάβου στο πλαίσιο του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-7-2017 τεύχος Α’), καλεί όσους έχουν οφειλές προς το Δήμο να προσέλθουν στην ταμειακή υπηρεσία για ενημέρωση και τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους.
Αναλυτικότερα δίνεται η δυνατότητα οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν. 4483/2017, να ρυθμίζονται κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
Η χρονική διάρκεια για την υποβολή αιτήσεων ρύθμισης που προβλέπεται εκ του νόμου είναι τέσσερις (4) μήνες και η καταληκτική ημερομηνία 30-11-2017.
Ο Δήμος Τυρνάβου με την ευκαιρία της ψήφισης της νομοθετικής ρύθμισης καλεί όλους τους πολίτες :
- να ενημερωθούν με ένα απλό τηλεφώνημα ή μια ολιγόλεπτη προσέλευση στην αρμόδια ταμιακή υπηρεσία (τηλ. 24923 50140) για την ύπαρξη ή μη τυχόν οφειλών τους που πιθανόν να έχουν ξεχαστεί ή για τις οποίες να μην υπάρχει πλήρης ενημέρωση.
- να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις της συγκεκριμένης διάταξης και να ρυθμίσουν μικρά ή μεγάλα ποσά που οφείλουν από οποιαδήποτε αιτία προς αυτόν.