Μετά από δέκα και πλέον χρόνια απουσίας κινηματογραφικών προβολών υππάρχει και πάλι τη δυνατότητα να απολαμβάνει ο δημότης του Τυρνάβου κινηματογραφικές προβολές στο Μαξίμ.
Ήταν μία πρωτοβουλία του δημάρχου κ. Παναγιώτη Σαρχώση, εξασφαλίζοντας σύγχρονο εξοπλισμό προκειμένου κάθε εβδομάδα να υπάρχει προβολή και δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις να υπάρξει στο μέλλον κινηματογραφόφιλο κοινό, μετά από απουσία πολλών ετών.
Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Τυρνάβου, παρά το γεγονός ότι η συγκυρία είναι δύσκολη οικονομικά και σ΄ αυτήν την περίπτωση, εξασφαλίστηκαν οι ανάλογες πιστώσεις προκειμένου να υπάρξει μία θετική εξέλιξη στον τομέα του πολιτισμού.

ert.gr