Αντιμετωπίστηκε λίγο πριν της 12 μ. το πρόβλημα στο αντλητικό μηχάνημα της ΔΕΥΑ Τυρνάβου στην περιοχή της Σαρακίνας στον Αμπελώνα και ξεκίνησε η τροφοδοσία με νερό του υδατόπυργου ώστε να ξεκινήσει η κανονική υδροδότηση σε όλο το δίκτυο.

paidis.com