Συνεχίζεται  η διαδικασία Πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο "Θεσσαλικό Θέατρο". Την ερχόμενη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου και την Τετάρτη Νοεμβρίου οι υποψήφιοι για την  θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, έχουν κληθεί για συνέντευξη. Μετά από αυτό ολοκληρώνεται  η διαδικασία της αξιολόγησης και ακολουθεί η Επιλογή.