Παρεμβάσεις ύψους 74.280 ευρώ θα πραγματοποιηθούν σε σχολεία του Δήμου Τεμπών σύμφωνα με τον επιμερισμό του προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ».
Ειδικότερα εγκρίθηκε το ποσό 74.280 ευρώ με τη συμμετοχή του δήμου να ειναι στο ποσό των 12.380 ευρώ. Το χρηματικό ποσό  που εγκρίθηκε αφορά αποκλειστικά για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων.