Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου, στις 7 μ.μ., συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Τεμπών στο Μακρυχώρι. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
1.    Συμμετοχή του Δήμου Τεμπών στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων Εισηγητής: Δήμαρχος.
2.    Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΕισηγητής:  Τσεργάς Κων.
3.    Αποδοχή ποσών
4.    Αναμόρφωση 10η προϋπολογισμού Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
5.    Προσδιορισμός δαπανών πληρωμής σε βάρος ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (ΣΑΤΑ)Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
6.    Διαγραφές ποσών Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
7.    Κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εισηγητής: Οικ. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
8.    Δήλωση πρόθεσης εκμίσθωσης Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων
9.    Γνωμοδότηση επί προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων  Εισηγητής: Ζησάκη - Τσιόπα
10.    Επί αποφ. 47/2017 ΔΟΠΑΠΕΠΤ «5η αναμόρφωση προϋπολογισμού» Εισηγητής: Ζησάκη Ξαν.
11.    Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών αγορών Εισηγητής: Γραφ. Αγροτικής Ανάπτυξης / Σαϊτης Αστ..
12.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΟΝΝΩΝ’Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
13.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου:  ‘ΟΔΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΜΕΣΩ «ΜΕΡΙΑ» ΚΑΙ «ΣΤΑΥΡΟΥ» ΠΡΟΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΥΡΓΕΤΟΥ’ Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
14.    Έγκριση παράτασης της σύμβασης ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ & ΤΩΝ Ν.Π. ΕΤΟΥΣ 2017’ Εισηγητής: Οικον.. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
15.    Μεταφορά παγίων υπηρεσίας Αποχέτευσης στη ΔΕΥΑΤ   Εισηγητής: Οικ. Υπηρ. / Τσεργάς.
16.    Επί της αριθ. 117/2017 αποφάσεως ΔΕΥΑΤ  «Τροποποίηση ΟΕΥ»  Εισηγητής: Δήμαρχος
17.    Περί παραχώρησης δημοτικών οικοπέδων Εισηγητής: Οικ. Υπηρ. / Τσεργάς.