Συνεδριάζει την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 7.30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι το δημοτικό συμβούλιο Τεμπών με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.    Τροποποίηση καταστατικού Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Τεμπών (ΔΕΥΑΤ)  :

2.    Ορισμός Μελών Δ.Σ. Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Τεμπών (ΔΕΥΑΤ):

3.    Ορισμός Μελών Δ.Σ. στο  ΔΟΠΑΠΕΠΤ   Δήμου Τεμπών:

4.    Ορισμός Μελών Δ.Σ. στην Κοινωφελή Επιχείρηση   Δήμου Τεμπών (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ.):

5.    Ορισμός Μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίων – Λυκείων  Δήμου Τεμπών:

6.    Ορισμός μελών Σχολικής Επιτροπής Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων Δήμου Τεμπών:

7.    Διαχειριστική Επιτροπή Κοινωνικού Παντοπωλείου  Δήμου  Τεμπών:

8.    Ορισμός Μελών Δ.Σ. στην Επιτροπή Εκποίησης - Εκμίσθωσης   Δήμου Τεμπών (9ος - 12ος /19):

9.    Έγκριση εκθέσεων οικονομικών καταστάσεων Β’ τριμήνου 2019  :

10.    Συμπλήρωση Πίνακα Εγγραφής Νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς:

11.    Επί αιτημάτων για Διαγραφές – Επιστροφές ποσών  :

12.    Επί αιτημάτων παράτασης οικοδόμησης (ΓΙΑΝΝΙΟΣ Ν., ΚΑΝΤΑ Μ.)   :

13.    Ορισμός αρμοδίων προσώπων και είδος συναλλαγών στην Τράπεζα EUROBANK όπου τηρούνται τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου.:

14.    Αναμόρφωση (7η) προϋπολογισμού :

15.    Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (2μηνο)