Στις 7 Οκτωβρίου στον Πυργετό της Λάρισας θα λάβει χώρα η 12η Γιορτή Ακτινιδίου.
Η Γιορτή Ακτινιδίου έχει ως στόχο να δώσει ώθηση και άλλη διάσταση στην καλλιέργεια και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο πολιτιστικού και ειδικού περιεχομένου σε σχέση με το ακτινίδιο, το οποίο θα στηρίζει την τοπική οικονομία και θα ανοίξει νέους ορίζοντες σε θεσμούς όπως είναι οι γιορτές αγροτικών προϊόντων. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει Έκθεση περιπτέρων και άλλες παράλληλες δράσεις ανάδειξης τόσο της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής όσο και των αγροτικών προϊόντων που στηρίζουν την τοπική οικονομία. Συνδιοργανωτές της γιορτής είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ο Δήμος Τεμπών.