Ικανοποιητική ήταν η προσέλευση οφειλετών του Δήμου Τεμπών για να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Συνολικά 746 οφειλέτες προσήλθαν στην οικονομική υπηρεσία ρυθμίζοντας οφειλές 940.444,57 ευρώ. Στη σχετική ανακοίνωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών αναφέρονται τα εξής:
"Από την δημοσίευση του Ν.4483/2017 οι υπηρεσίες του Δήμου Τεμπών επιδόθηκαν σε έναν αγώνα δρόμου για την ενημέρωση των δημοτών για την δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους.
Η προσπάθεια αυτή απέδωσε ικανοποιητικά αφού με βάση τα στοιχεία  προσήλθαν 746 οφειλέτες και διακανόνισαν οφειλές ύψους 940.444,57 ευρώ. Συνολικά ρυθμίστηκε περίπου το 40% των συνολικών οφειλών προς τον Δήμο Τεμπών
Συγκεκριμένα από τους 746 οφειλέτες οι 432 προτίμησαν τον ΕΦΑΠΑΞ διακανονισμό της ρύθμισης διακανονίζοντας και εξοφλώντας οφειλές ύψους 138.950,66 ευρώ, με πλήρη διαγραφή των προσαυξήσεων ενώ οι υπόλοιποι 314 οφειλέτες διακανόνισαν με δοσολόγιο οφειλές ύψους 801.493,91 ευρώ καταβάλλοντας το ποσό των 26.508,44  ευρώ .
Τονίζεται ότι δέσμευση της Δημοτικής Αρχής είναι τα ποσά αυτά να αποδοθούν στους Δημότες του Δήμου Τεμπών άμεσα με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου".