Κλείνει την άνοιξη και μέχρι τέλος του έτους η παλαιά εθνική οδός στα Τέμπη.
Αιτία οι εργασίες ενίσχυσης της γέφυρας του Πηνειού που σε λίγες ημέρες κλείνει 60 έτη ζωής.
Οι εργασίες εντάσσονται στα πλαίσια του προγράμματος παρεμβάσεων σε 95 γέφυρες της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο τμήμα Μαλιακός – Κλειδί.
Μεταξύ των εργασιών προβλέπονται αντικαταστάσεις των παλαιών καταστρωμάτων με νέα και στατική ενίσχυση των δοκών.
Η γέφυρα Τεμπών βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Λαρίσης – Κατερίνης.
Έχει συνολικό μήκος 210 μέτρα, πλάτος 14 μέτρα και περιλαμβάνει αφενός τη γεφύρωση του Πηνειού ποταμού (μήκος 154 μέτρα) και αφετέρου την άνω διάβαση της σιδηροδρομικής γραμμής Λαρίσης - Θεσσαλονίκης (μήκος 56 μέτρα).
Η έναρξη της κατασκευής της έγινε το 1959 και η ολοκλήρωσή της το 1960.
Η θεμελίωση της γέφυρας παρουσίασε πολλές δυσχέρειες, λόγω του μεγάλου βάθους του ποταμού, της αμμώδους σύστασης του υπεδάφους και της παρουσίας πολλών και μεγάλων πηγών στις θέσεις των βάθρων.
Η συνολική δαπάνη της γέφυρας ανήλθε στο ποσό των 13,6 εκ. δραχμών (με τιμές εποχής).

Τ.Π.