Από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», κατανέμεται συνολικό ποσό ύψους 25.000.000 ευρώ σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.
Στους δήμους του νομού Λάρισας η κατανομή των χρημάτων έχει ως εξής: Αγιάς 37.960 ευρώ, Ελασσόνας 111.200, Κιλελέρ 56.760, Λαρισαίων 427.310, Τεμπών 41.830, Τυρνάβου 75.830, Φαρσάλων 60.830.
Τα παραπάνω ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με Χρηματική Εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Τ.Π.