Χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό εξακολουθεί να βρίσκεται περισσότερη από τη μισή Ελλάδα. Στα 17 χρόνια που ίσχυσε το προηγούμενο νομικό πλαίσιο για την εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων ολοκληρώθηκε μόλις το 16% των μελετών που ανατέθηκαν, ενώ ακόμα 31% βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως σημειώνει η «Καθημερινή» μόλις σε τρεις περιφέρειες (Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη και Στερεά Ελλάδα) ολοκληρώθηκαν σχέδια άνω του 20%. Η περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται πιο πίσω στον σχετικό κατάλογο με ποσοστό που κυμαίνεται στο 14% με τη Λάρισα να είναι μία από τις μόλις τέσσερις έδρες περιφερειών (Πάτρα, Λαμία και Μυτιλήνη οι άλλες τρεις) που έχουν εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια. Ένας πολεοδομικός σχεδιασμός στη χώρα μας παραμένει δύσκαμπτος, πολύπλοκος, δυσλειτουργικός και με μικρή εφαρμοσιμότητα…
Τ.Π.