Καλούνται μουσικοί από Λάρισα για τη στελέχωση της Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας (ΣΟΛ)  και ΣΟΛ junior.

Συγκεκριμένα για τη ΣΟΛ, το επίπεδο σπουδών είναι μαθητές Ανωτέρας,  πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι των οργάνων.

Για τη ΣΟΛ junior, το επίπεδο πρέπει να είναι από Μέση τάξη και πάνω.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν βιογραφικά στο ΔΩΛ πληροφορίες.