Το υπόμνημα που δημοσίευσε ο Δημήτρης Γουγουλιάς και αφορά τους κατοίκους του Στομίου,του Ομολίου,του  Παλαιόπυργου και της  Καρίτσας έχει ως εξής:

«Εμείς οι κάτοικοι ΣΤΟΜΙΟΥ, ΟΜΟΛΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, ΚΑΡΙΤΣΑΣ που υπογράφουμε το παρόν υπόμνημα, διαμαρτυρόμαστε έντονα για την χωροθέτηση των οικισμών μας μέσω του Καλλικράτη στον Δήμο Αγιάς και ζητούμε, μέσω και της επικείμενης μεταρρύθμισής του, την ένταξή μας στον Δήμο Τεμπών, καθόσον:

1 )Η συνεκτική περιοχή μας που ανήκε πρό του Καλλικράτη στον τέως Δήμο Ευρυμενών δεν έχει κανένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό συνοχής με τον Δήμο Αγιάς, αλλά έχει διαχρονικά ισχυρούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία του Δήμου Τεμπών ως ενιαίος χώρος μεταξύ του Δ. Κισσάβου και του Κάτω Ολύμπου, της κοιλάδας των Τεμπών και του Δέλτα Πηνειού, ως προς τις αγροτικές, επαγγελματικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές σχέσεις και δραστηριότητές μας, όπως αποδεικνύεται και από το εγκεκριμένο από 7/4/2014 ΣΧΟΟΑΠ του τ. Δήμου Ευρυμενών. Επί πολλά έτη εξυπηρετούμαστε αποκλειστικά από υποδομές και υπηρεσίες που έχουν έδρα τον Δήμο Τεμπών (Τράπεζα Πειραιώς, Λύκειο, Υποθηκοφυλάκιο, Αστυνομικό τμήμα, ΟΣΕ, Κέντρο Υγείας, ύδρευση Παλαιοττύργου, έργα διαχείρισης και άρδευσης στον Πηνειό, κοινός Αγροτικός Συνεταιρισμός, Κτηνιατρείο, παραγωγικές και εμπορικές συνεργασίες στο ακτινίδιο, στο εργοστάσιο μηδικής, κλπ)

2)Η έδρα του Δήμου Αγιάς απέχει πάνω από 50 χιλιόμετρα από τους οικισμούς μας με αποτέλεσμα διαχρονικά να μην έχουμε απολύτως καμία δυνατότητα ουσιαστικής συναλλαγής και εξυπηρέτησης ως πολίτες από το διοικητικό κέντρο της Αγιάς, ενώ έχουμε άμεση πρόσβαση στο κοντινό Διοικητικό Κέντρο του Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών, που επιπρόσθετα βρίσκεται επί του οδικού άξονα ΠΑΘΕ και των συχνών μετακινήσεών μας προς την πόλη της Λάρισας.

3)Οι αρνητικές συνέπειες της 8χρονης εμπειρίας μας από την ένταξή μας στον Δήμο Αγιάς είναι μεγάλες και ανεξάρτητα από προθέσεις της εκάστοτε δημοτικής αρχής, με σοβαρή ζημία των παραγωγικών, κοινωνικών και πολιτιστικών ενδιαφερόντων και συμφερόντων μας, ως προς την βιωσιμότητα της οργάνωσης, συμμετοχής και αποτελεσματικής λειτουργίας και διαχείρισης της τοπικής μας κοινωνίας.

4)Κατά την διαμόρφωση της χωροταξίας του Καλλικράτη το 2010 εκφραστήκαμε ομόθυμα σε δημοψήφισμα που διοργάνωσε ο τότε Δήμος Ευρυμενών με μεγάλη συμμετοχή και ποσοστό πάνω από 90% των ψηφισάντων ταχθήκαμε υπέρ της ένταξής μας στον Δήμο Τεμπών και ανάλογη κοινή απόφαση συνένωσης πάρθηκε τότε από τα Δημοτικά Συμβούλια του Κάτω Ολύμπου (Τεμπών σήμερα) και του Δήμου Ευρυμενών, χωρίς τότε να λάβει υπόψη την γνώμη μας η Πολιτεία.

Κατόπιν αυτών ζητούμε όπως ενεργήσετε για να ενταχθούν άμεσα οι οικισμοί και η κτηματική μας περιφέρεια του τ. Δήμου ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ στον Δήμο Τεμπών για να διασφαλιστούν οι όροι βιωσιμότητας των οικισμών και της τοπικής μας κοινωνίας.»