Από το Υπουργείο Παιδείας ,Έρευνας  και Θρησκευμάτων, ανακοινώθηκε η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική διδασκαλία σχ. έτους 2017-2018
Η Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, καλεί  τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02,ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ12.08, ΠΕ12.10 και ΠΕ06 , οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2017-2018 και επιθυμούν να απασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2017-2018, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) από 5 Δεκεμβρίου 2017 έως και 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00, επιλέγοντας μία (1) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αυτή στην οποία επιθυμούν να εργαστούν.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ενημερωθούν για την πρόσκληση και το σύνολο των  εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν ανά ειδικότητα από την ιστοσελίδα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης ν. Λάρισας