Το ΚΤΕΛ Λάρισας Α.Ε ενημερώνει το επιβατικό του κοινό ότι από σήμερα Τρίτη  9-6-2020 έως και την Παρασκευή 26-6-2020  (από Δευτέρα έως Παρασκευή) τα δρομολόγια Λάρισας-Αγιάς διαμορφώνονται ως εξής:

ΑΠΟ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑ ΑΓΙΑ

05.30΄-07.15΄-10.00΄-12.45΄-15.00΄-18.00΄-21.00΄(Τρίτη-Πεμπτη)-21.30΄(Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή)

ΑΠΟ  ΑΓΙΑ  ΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

08.15΄-10.00΄-12.15΄-16.00΄-20.15΄-21.45΄(Τρίτη-Πέμπτη)-22.15΄(Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή)

Τα Σάββατα 13-6-2020 ,20-6-2020,27-6-2020  θα ισχύουν τα εξής :

ΑΠΟ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑ ΑΓΙΑ

07.15΄-10.00΄-12.45΄-15.00΄-18.00΄

ΑΠΟ  ΑΓΙΑ  ΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

08.15΄-10.00΄-12.15΄-16.00΄-18.45΄-20.15΄

Τις Κυριακές 14-6-2020,21-6-2020,28-6-2020 θα ισχύουν τα εξής:

ΑΠΟ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑ ΑΓΙΑ

07.15΄-10.00΄-12.45΄-15.00΄-18.00΄

ΑΠΟ  ΑΓΙΑ  ΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

10.00΄-12.15΄-16.00΄-18.45΄-20.15΄

Επίσης, θα ισχύουν από την  Τρίτη 9-6-2020 έως και την Παρασκευή 26-6-2020  (από Δευτέρα έως Παρασκευή)  τα εξής  κάτωθι δρομολόγια:

ΑΠΟ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΒΕΛΙΚΑ

05.30΄ -10.00΄-12.45΄-18.00΄.

ΑΠΟ  ΒΕΛΙΚΑ- ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ  ΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

07.00΄-11.30΄-15.15΄-19.30΄.

Τα Σαββατοκύριακα  13-6 & 14-6-2020, 20-6 & 21-6-2020, 27-6 & 28-6-2020  θα ισχύουν τα εξής :

ΑΠΟ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΒΕΛΙΚΑ

07.15΄-10.00΄-12.45΄-15.00΄-18.00΄

ΑΠΟ  ΒΕΛΙΚΑ- ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ  ΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

09.15΄-11.30΄-15.15΄-18.00΄-19.30΄