Περισσότερες ήταν οι αποχωρήσεις από τις προσλήψεις τον Ιανουάριο όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Ιανουαρίου 2018, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 153.876, ενώ οι αποχωρήσεις σε 170.418.
Από τη σύγκριση των στοιχείων των μηνών Ιανουάριου 2018 και Ιανουάριου 2017, προκύπτει ότι, τον Ιανουάριο 2018, το ισοζύγιο είναι αρνητικό κατά 16.542 θέσεις εργασίας, ενώ, τον Ιανουάριο του 2017, είναι αρνητικό κατά 29.817.
Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στην περιφέρεια Θεσσαλίας όπου χάθηκαν 1.785 θέσεις. Ειδικότερα τον περασμένο μήνα οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 7.803 και οι αποχωρήσεις σε 9.588. Οι περισσότερες αποχωρήσεις εντοπίζονται στο νομό Τρικάλων (837) και ακολουθούν οι νομοί Μαγνησίας (486), Καρδίτσας (366) και Λάρισας (81). Το αρνητικό ισοζύγιο διαμορφώνεται κυρίως στους κλάδους λιανικό εμπόριο, εστίαση, δραστηριότητες απασχόλησης και καταλύματα.