Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας κάθε χρόνο βραβεύει τα παιδιά των γιατρών που εισάγονται σε Σχολές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. με το σύστημα των Πανελλαδικών  Εξετάσεων.
Φέτος η εκδήλωση για την βράβευση των παιδιών, θα γίνει στις 26 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 21:30, στο «ΦΡΟΥΡΙΟ».
"Παρακαλούμε να ενημερώσετε τον Σύλλογο μέχρι την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 (τηλ. 2410-287777, 236036) για την επιτυχία των παιδιών σας καθώς και για την Σχολή στην οποία έχουν εισαχθεί" αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΙΣΛ.