Παράταση για την υποβολή πρότασης σχετικά με το έργο της τοποθέτησης ηχοπετασμάτων κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών που διασχίζουν τη Λάρισα, ζήτησε και έλαβε σύμφωνα με πληροφορίες της «ΕτΔ» ο ΟΣΕ.

Πρόκειται για μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, καθώς μέσω αυτής θα ενταχθεί το έργο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 κι ενώ είχε διορία κατάθεσης μέχρι την περασμένη Τετάρτη30 Σεπτεμβρίου, ο Οργανισμός αιτήθηκε μικρή παράταση καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί η μελέτη θορύβου.

Το έργο θα το χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας με 6.000.000 ευρώ.

Η δράση αφορά στην κατασκευή ηχοπετασμάτων συνολικού μήκους 9,5 χιλιομέτρων σε τμήματα των γραμμών του σιδηροδρομικού ΠΑΘΕ που διέρχεται από την πόλη της Λάρισας και στα οποία σήμερα δεν υπάρχει περίφραξη.

Κώστας Γκιάστας Ελευθερία