Τρεις κηδείες σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 στον νομό Λάρισας

 

1.Βασίλειος Παππάς ετών 77

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας

 

2.Αθηνά Μπαρμπούζα ετών 85

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισας

 

3.Βησσαρίων Φιλιππόπουλος ετών 90

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ζαππείου