Μετά τη διενέργεια αποσπάσεων από άλλα ΠΥΣΠΕ και την πρόταση διάθεσης εκπαιδευτικών Β’/θμιας Εκπ/σης για συμπλήρωση ωραρίου στην Α’/θμια Εκπ/ση,  το ΠΥΣΠΕ Λάρισας σύμφωνα με την με αριθμ. 40η/04-10-2016 πράξη του  προκειμένου να διευθετηθούν τα προγράμματα των σχολικών μονάδων για την εύρυθμη λειτουργία τους και να ικανοποιηθούν στα πλαίσια του δυνατού  οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών, εξέτασε αιτήσεις θεραπείας εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ06 Αγγλικών, ΠΕ19-20 Πληροφορικής, ΠΕ16 Μουσικής, ΠΕ05 Γαλλικών και ΠΕ07 Γερμανικών και προέβη σε τοποθετήσεις,  τροποποιήσεις τοποθετήσεων-αποσπάσεων-διαθέσεων για το διδακτικό έτος 2016-2017, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες,. Όσες αιτήσεις δεν ικανοποιήθηκαν, θα εξεταστούν σε περίπτωση επόμενης φάσης αποσπάσεων ή πρόσληψης αναπληρωτών.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές-ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους εκπ/κούς των σχολείων τους προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις  (όπου αυτό απαιτείται)  την Παρασκευή  7  Οκτωβρίου 2016 και να ενημερώσουν άμεσα το πληροφοριακό σύστημα myschool.
Δείτε τις τοποθετήσεις ΕΔΩ