Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας σύμφωνα με τις με αρ. 25η/31-8-2017 και 27η/6-9-2017 Πράξεις του, ανακοινώνει για τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ19-20: 

-Τοποθετήσεις / Αποσπάσεις εκπ/κών εντός ΠΥΣΠΕ

-Τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπ/κών από άλλα ΠΥΣΠΕ

-Τροποποιήσεις διαθέσεων συμπληρώσεων ωραρίου.

Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους την Παρασκευή 8-9-2017.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ, του κλάδου ΠΕ06.

Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ, τις τροποποιήσεις τοποθετήσεων και τις τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ, του κλάδου ΠΕ16.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις από διάθεση ΠΥΣΠΕ, τις τροποποιήσεις τοποθετήσεων - διαθέσεων και τις τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ, του κλάδου ΠΕ19-20.

Δείτε ΕΔΩ τις τροποποιήσεις συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06 & ΠΕ16.