Οι μαθητές της Β΄ τάξης του 13ου γυμνασίου, σήμερα το πρωί, επισκέφθηκαν οργανωμένοι σε ομάδες εργασίας τις εγκαταστάσεις της της γαλακτοβιομηχανίας «ΟΛΥΜΠΟΣ» στη βιομηχανική ζώνη Λάρισας και παρουσίασαν τις εργασίες τους στο πλαίσιο του μαθήματος «τεχνολογία».
Προηγήθηκε συστηματική μελέτη και καταγραφή στοιχείων της παραγωγικής μονάδας σε κατάλληλες επιφάνειες εργασίας από το διαδίκτυο, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και τμηματικές παρουσιάσεις στους μαθητές του σχολείου.
Τους μαθητές υποδέχτηκαν οι υπεύθυνοι ποιοτικού ελέγχου και παραγωγής της επιχείρησης, τους ενημέρωσαν για την υποδοχή της πρώτης ύλης από τους παραγωγούς, την παραγωγική διαδικασία, τις μεθόδους τυποποίησης, το σύγχρονο εξοπλισμό και τους ξενάγησαν μέσα από ειδικά διαμορφωμένη διαδρομή για επισκέπτες στις επιμέρους γραμμές παραγωγής, και αποθήκευσης των τελικών -γαλακτοκομικών και μη - προϊόντων του εργοστασίου.
Στους μαθητές και συνοδούς καθηγητές προσφέρθηκαν σε κατάλληλη συσκευασία προϊόντα της εταιρείας, οι οποίοι και ευχαρίστησαν ιδιαίτερα τα στελέχη της επιχείρησης.